Menciñeiro Tinto Bordelesa

referencia: 
mencineiro_tinto_bordelesa